שיטות צמצום בלוטו @ שיטות מתקדמות לפיזור מושכל

שיטת הצמצום בלוטו מאפשרת להגדיל את מספר הצירופים,האפשרויות,ע"י בחירה במכמות מספרים גדולה יותר. שיטת הצמצום עושה שימוש בחישוב סטאטיסטי מתוחכם המאפשר לפזר את המספרים באופן מושכל יותר וע"י כך להקטין את כמות הטורים ,ואת המחיר.


תוכנית צמצום

שיטות צמצום

צמצום מספרים
צמצום מושכל עם "נפילה"

המושג "נפילה"מייצג את מספר הטעויות האפשרויות של הניחוש הסופי ביחס לטופס המקור. לדוגמה: צמצום 9 מספרים והפעלת תוכנית צמצום עם נפילה אחת על רשימת המספרים ,גורם להסתברות מסוימת של נפילה אחת . כך שאם ברשימת במספרים פגענו בכל ששת התוצאות ,ייתכן שבעקבות שימוש בשיטת הצמצום נמצא שניחשנו רק 5 מספרי הגרלת לוטו ולא בשישה.

חלון צמצום מספרים

תוצאת הצמצום