לוטו

האתר נבנה במסגרת תחביב שלי ואינו מסחרי בשום צורה.

האתר נבנה כמשחק ניחושים שנועד לשפר את סיכויי הזכיה בלבד.

אני עושה מאמץ גדול כדי להבטיח את אמינות ודיוק הנתונים המוצגים באתר.

אינני אחראי לגבי החלטות שהתקבלו כתוצאה מניתוח הנתונים הכלולים באתר זה.

האתר אינו אחרי לכל הפסד ו/או נזק שנגרם לכל אדם או אנשים המשתמשים בשירותי האתר ולא יהיה אחראי ו/או אחראי לכל הפסד או נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במידע הכלול באתר.


בלוטו נדרש לנחש 6 מספרים בין הספרה 1 ל 37 בנוסף נדרש לנחש מספר חזק אחד בין הספרה 1 ל 7.

קשה וכמעט בילתי אפשרי!!!

מהידוע לי הלוטו התחיל בשנות החמישים כמשחק שכונתי בתל אביב ואומץ על ידי הממשלה כדרך לקבל כספים מהתושבים

הלוטו ככל הנראה נמצא בבעלות פרטית כאשר המדינה זוכה לאחוז מסויים מהרווחים כדי להשקיע במוסדות המדינה

חקירת הגרלות

תיחקור היסטורית הגרלות

היסטוריות שבוצעו

סטטיסטיקה

מידע סטטיסטי המנתח את תדירות הופעת המספרים בהגרלות

אשף מספרים

בחירת מספרים באמצעות אשף חכם

התערבות בהגרלה

אלגוריתם חכם לבחירת מספרים המשלב לוגיקה עם מזל

מפעל הפיס: איך הכל התחיל?

המילה פיס מופיעה במשנה,בהקשר להגרלות שנערכו בבית המקדש.


למשוב totoloto15@gmail.com